چه تصورات اشتباهی درباره «حق طلاق» زنان وجود دارد؟

حق طلاق زنان

آشنایی با حقوق فردی و حق مقابل با یکدیگر برابر قانون می تواند به وقوع و پیشگیری از بسیاری مسائل و مشکلات حقوقی کمک کند. حق طلاق زنان یکی از مواردی است که در میان عوام به شکلی شاید اشتباه تعبیر و برداشت می شود. حق طلاق زنان چیست و چه تصورات اشتباهی درباره حق طلاق زنان وجود دارد؟ در این مقاله موسسه حقوقی صاحب اندیشه همراه ما باشید.

داشتن حق طلاق زن و دریافت مهریه

مهریه با داشتن حق طلاق زنان ارتباط دارد؟ نمی توان این را لزوما درست دانست اما داشتن حق طلاق تنها یک حدود اختیاراتی را به زن می بخشد و مرد می تواند از سردفتردار تقاضا نماید در وکالت قید شود تنها در صورتی این حق طلاق را واگذار خواهد کرد که زن بخشی یا تمام مهریه را ببخشد.این شرط بخشیدن مهریه از سوی مرد در وکالت نامه حق طلاق معین می شود. پس پاسخ این مورد که آیا زنی که حق طلاق دارد می تواند مطالبه مهریه کند؟ این موضوع بسته به اختیاراتی است که مرد در وکالت حق طلاقی که به زن داده قید شده است.

وکالتی که مرد هنگام نکاح به زن می دهد غیر قابل تخطی است و نمی توان آن را منتفی یا عزل کرد اما وکالتی که در دفترخانه داده می شود می تواند بلاعزل و یا قابل نفی باشد(قابل عزل باشد) همچنین این وکالت می تواند برای مدت مشخصی(برای زن) تعیین شود یعنی مرد مشخص کند در این مدت و یا تا تاریخ مشخصی وکالت حق طلاق اعتبار دارد.

آیا داشتن حق طلاق زنان برای زوجه مزیت محسوب می شود؟

برای ثبت هرگونه طلاقی مراجعه به دادگاه و وجود و صدور رای دادگاه الزامی است. زنی که حق طلاق از طرف همسرش دارد باید در صورت تقاضای طلاق برای شوهرش وکیل رسمی دادگستری انتخاب کند. خواسته رای طلاقی، که با حق طلاق از طرف زن در دادگستری دریافت و مورد تقاضاست تنها می تواند طلاق توافقی قلمداد شود. یکی از مزایای داشتن حق طلاق زنان این است که زن بدون حضور مرد(شوهرش) می تواند به دادگاه مراجعه نموده و طلاق توافقی همراه با وکیل دادگستری بگیرد.

مرد نیز بدون نیاز به حضور در دادگاه می تواند وکیل خود را به دادگاه فرستاده ویا با امضای وکالت نامه و طی مراحل طلاق (از طریق وکیلی که زن برای مرد انتخاب نموده) اقدام به طلاق نماید. وکیل دادگستری مشخص شده باید اختیارات محضری طلاق را امضا نماید، البته منع قانونی برای اعطای وکالت نامه و حضور خود مرد نیز در دادگاه وجود ندارد ولی وکیل مورد نظر باید دارای پروانه وکالت و با صلاحیت باشد ولی زوجه نیازی به داشتن وکیل ندارد (یعنی الزامی نیست) و وکیل متخصص و پایه یک (که برای مرد انتخاب می شود ) باید در مدت ۱۰ تا ۱۵ روز گواهی عدم امکان سازش زوجین را دریافت کند.

وکالت طلاق زوجه

تصور اشتباهی که در مورد حق طلاق زنان دارند این مورد است که تصور می شود حق طلاق دائمی است در صورتی که این وکالت نامه قابل فسخ از سوی مرد می باشد. این وکالت می تواند معلق یا مشروط باشد و در این مواقع گفته می شود حق طلاق مطلق نیست و در صورت اقدام زن با وجود چنین شرطی، روند مراحل طلاق به کندی پیش خواهد رفت در این مواقع زوجه باید در دادگاه به اثبات برساند که شرط قید شده در وکالت محقق شده است تا بتواند از حق طلاقی که از سوی مرد دریافت نموده استفاده نماید.

بیشتر بخوانید  جرم جعل

البته شرط گذاشتن در وکالتنامه حق طلاق زنان به نوعی سنگ اندازی است زیرا مشروط کردن حق طلاق برای زن، محدودیت های زیادی برای زن به همراه می آورد. زن باید در دادگاه موضوع محقق شدن شرط را به اثبات برساند که در بیشتر مواقع موجب دردسرهایی برای زوجه در دادگاه خواهد شد  ولی با داشتن یک وکیل دادگستری به راحتی قابل حل است.

دقت در نوشتن وکالت نامه حق طلاق زنان

شروط و متن وکالتنامه حق طلاق باید دقیق ذکر و تنظیم شده باشد. بسیاری از سردفترداران برای دلخوشی زوجه از عباراتی سطحی استفاده می کنند و حق طلاق را به صورت سرسری قید می کنند حق طلاق به زن داده شد اما این مورد اعتبار دادرسی ندارد و قابل طرح در دادگاه نیست و کاملا غلط است و از سوی دادگاه رد خواهد شد و زوجه نمی تواند از هیچ اثر حقوقی این مورد استفاده کند. زیرا این مورد تنها با دادن وکالت از سوی مرد به زن اعطا می گردد و امتیازی نیست که داده شود.

همینطور این نمونه که به تصویب قانون هم رسیده است تنها با ذکر این مورد که دختر یا زوجه شرط کرده که حق طلاق با او باشد و زوج هم قبول کرده  وجاهت قانونی ندارد و حق طلاق محسوب نمی شود و اینچنین عبارت حق طلاقی، در دادگاه معتبر شناخته نشده و باطل خواهد بود و هیچگونه حقی برای طلاق به زوج داده نمی شود.

بنابراین در تنظیم وکالت نامه طلاق باید دقت کافی انجام شود. آن چیزی که در جامعه ما به عنوان حق طلاق زنان مطرح می شود تنها همین وکالت نامه مستند و تنظیم شده است و صرف قید یک عبارت سطحی دادن حق طلاق زنان محسوب نشده و نمی شود.

نوشتن وکالت نامه حق طلاق زنان

بدیهی است که از منظر قانون و عرف حق طلاق با مرد است و تقاضای طلاق از سوی زن زمان بر و دشوار خواهد بود. این موضوع که داشتن حق طلاق زنان امتیاز بزرگی برای آنها به حساب می آید در آن شکی نیست اما این وکالت نامه باید ضمن عقد با دقت تمام و کامل تنظیم شود. بیشتر وکالت های حق طلاق زنان به دلیل عدم آگاهی اطلاعات سردفتران در مرحله ثبت وکالت نامه حق طلاق، این وکالت نامه ها ناقص و غیر قابل استناد است.

به همین دلیل ضروری است برای اطلاع از قوانین و نحوه پر کردن وکالت نامه حق طلاق زنان از یک وکیل مجرب راهنمایی و مشاوره بگیرید. بحث فرجام خواهی و اسقاط تجدید نظر بیشتر به دلیل عدم رعایت دقیق پر کردن وکالت نامه حق طلاق زنان است.

این موضوع که زن با وجود داشتن وکالت نامه حق طلاق زن باید به اثبات برساند(از سوی مرد حق طلاق دارد) از اشتباهاتی است که حین دریافت حق طلاق صورت می پذیرد، احتمال اینکه دادگاه تشخیص دهد این حق از سمت همسر به او اعطا نشده است به دلیل اشتباهات مذکور صورت می گیرد که موجب طولانی شدن پرسه طلاق نیز می شود.

ضمن اینکه ممکن است زن مجبور به بخشش کامل حقوق مالی خود شود در حالی که که با قید عبارت  وکالت در قبول بذل با این موارد مواجه نخواهند شد و دقت در همین مورد می تواند به عزل و نصب وکالت نامه کمک کند. نبود همین عبارت برای قاضی ملاک قرار می گیرد.

بیشتر بخوانید   روش‌های گرفتن حق طلاق زن

حضانت فرزند با داشتن وکالت حق طلاق زنان

این موضوع که با یک اشتباه از سوی سردفتردار قاضی ممکن است (تنها به دلیل عدم قید یک عبارت عدم اختیار زوجه در قبول بذل) زوجه را دارای حق طلاق نداند و حکم را صادر نکند و یا تنها با همان عبارت وکالت در قبول بذل ممکن است شخص مجبور به بخشش کلیه حقوق خود شود در اثر بی اطلاعی از قوانین است.

حال این پرسش پیش می آید که بحث حضانت کودک در مورد زنی که حق طلاق از سوی مرد دارد چگونه خواهد بود؟ این موضوع هم برمی گردد به شرایطی که در وکالت نامه حق طلاق قید شده است و مرد با تعیین این موضوع می تواند زن را محدود و داشتن حق طلاق را منوط به پذیرفتن و اجرای شروطی نماید، همانطور که گفته شد این موضوع در مورد حضانت فرزندان و مهریه می تواند صادق باشد. نه تنها حضانت فرزندان بلکه نفقه و نحوه ملاقات با فرزندان هم بسته به وکالت فوق می باشد. به طور معمول در صورتی که زوجه با وجود داشتن حق طلاق بخشی از مهریه را نبخشد دادگاه سختگیری های ویژه ای خواهد کرد.

چه تصورات اشتباهی درباره حق طلاق زنان وجود دارد؟

تصورات اشتباهی که در زمینه حق طلاق وجود دارد به طور ضمنی و اشاره وار گفته شد. برای جمع بندی می توان به این موضوع اشاره کرد که دادن وکالت حق طلاق موجب نمی شود مرد نتواند تقاضای طلاق دهد و این مورد به عنوان حقی محفوظ از سوی مرد قابل پیگیری است. برای دریافت حق طلاق باید حتما به طور رسمی در وکالت نامه ای موارد و شروط ذکر شود و عبارتدر قبول بذل  ذکر شود در غیر این صورت از لحاظ قانونی وکالت تام به زن تعلق نمی گیرد. تقاضای طلاق برای زوجه ای که حق طلاق را دارد بدون مراجعه به دادگاه ممکن نمی باشد.

همچنین به دو صورت مرد می تواند حق طلاق را به زن و یا پدر و برادر و هر فردی بدهد. حق طلاق می تواند از شروط ضمن عقد باشد که در این صورت نیز قید این نکته که حق طلاق از مرد به زن داده شد کافی نیست و باید این موضوع کاملا باز و روشن از سوی مرد به صورت وکالتی به زن داده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .