پادکست حقوقی صاحب اندیشه

آدرس : تهران ، فلکه دوم صادقیه ، برج افق ، طبقه ششم ، واحد ۶۰۴

دعوای تغییر نام کوچک

افراد ممکن است به هر دلیلی از جمله اختلاف عقاید یا تغییر فرهنگ جامعه، تصمیم به تغییر نام کوچک خود بگیرند. بنابراین اداره ثبت احوال تحت شرایطی در صورت درخواست متقاضی به تقاضای او مبنی بر تغییر نام کوچک رسیدگی می کند. در این خصوص باید توجه داشت که اگر فرد تصمیم به تغییر نام متعارف و متناسب با عرف خود را بگیرد، اصولا اداره ثبت احوال با تقاضای او موافقت نمی کند. به همین خاطر متقاضی تغییر نام می تواند به دادگاه حقوقی مراجعه نموده و به طرفیت اداره ثبت احوال دادخواست دعوای تغییر نام دهد.

مراحل دعوای تغییر نام کوچک

تنظیم دادخواست

خواهان در این مرحله دادخواستی به خواسته رسیدگی و صدور حکم مبنی بر تغییر نام کوچک خواهان را از دادگاه تقاضا می کند.

دادخواست و ضمائم مصدق آن به شعبه دادگاه حقوقی جهت رسیدگی ارجاع می شود. دفتر شعبه دادگاه در صورت وجود نقص در دادخواست، اخطار رفع نقص می زند. در غیر اینصورت وقت رسیدگی تعیین می کند.

تشکیل جلسه دادگاه

پس از تعیین وقت رسیدگی توسط دفتر دادگاه و ابلاغ آن به طرفین، در تاریخ مقرر جلسه دادگاه تشکیل می شود. بنابراین خواهان عرایض خود را به شرح دادخواست بیان می کند و نماینده خوانده که همان اداره ثبت احوال است، طی لایحه ای در مقام دفاع بیان می کند که نام خواهان بر اساس اظهارات ولی قهری خواهان و بدون اشتباه تنظیم شده است و خواهان تمام عمر خود از شناسنامه مذکور استفاده کرده است. بنابراین دادگاه پس از اظهارات طرفین و مندرجات پرونده ختم رسیدگی را اعلام می کند.  در این مرحله می توانید وکیل ثبت احوال انتخابی خود را جهت رسیدگی به پرونده، به دادگاه معرفی نمایید.

صدور رای دادگاه

پس از اعلام ختم رسیدگی، دادگاه اقدام به صدور رای می کند. رای صادره ظرف 20 روز قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد.

اسامی ممنوع

اصولا والدین در انتخاب نام فرزندان خود آزاد هستند. اما قانون برای جلوگیری از بروز برخی مشکلات اجتماعی برای دارنده نام و سایرین و نیز حفظ ارزش های حاکم بر جامعه، انتخاب برخی از اسامی را ممنوع دانسته و دارندگان این قبیل اسامی ممنوعه می توانند با رعایت مقررات مربوطه نسبت به تغییر نام خود اقدام کنند. ماده 20 قانون ثبت احوال مقرر داشته انتخاب اسامی که موجب هتک حیثیت و مقدسات اسلامی باشند، عناوین کشوری یا لشکری و القاب، نام های زننده و مستهجن، نام های نا متناسب با جنس، نام هایی که موجب تحقیر اشخاص می شود یا دارای معنای لغوی که در جامعه قابل پذیرش نباشدممنوع است و قانون تغییر آنها را جایز دانسته است.

تغییر نام های مذهبی در شناسنامه

به منظور تغییر نام مذهبی در شناسنامه، چه از طریق ثبت احوال اقدام کند و چه از طریق مراجع قضائی، نسبت به تغییر نام های مذهبی مخالفت می شود مگر آنکه نام جدید فرد که مورد درخواست او می باشد نیز مذهبی باشد و فراوانی آن نسبت به نام قبلی بیشتر باشد.

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای تغییر نام کوچک

در خصوص رسیدگی به درخواست تغییر نام کوچک، لازم است متقاضی درخواست خود را در قالب دادخواست به دادگاه محل اقامت خود و به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان یا بخش صادر کننده سند سجلی، طرح و اقامه کند. هر یک از اشخاص با رعایت موارد نام های قابل تغییر می توانند با مراجعه به ادارات ثبت احوال نسبت به درخواست تغییر نام اقدام کنند.

شرایط  قانونی درخواست تغییر نام

  • سن 18 سال به بالا
  • حکم رشد برای سن کمتر از 18 سال
  • پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه برای فرزندان کمتر از 18 سال
  • سرپرست قانونی ( قیم، امین، وصی) برای افراتد صغیر و محجور با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز شده باشد.

مدارک مورد نیاز تغییر نام در شناسنامه

  • ارائه اصل شناسنامه و دو برگ تصویر آن
  • تکمیل فرم درخواست تغییر نام
  • پرداخت هزینه طبق تعرفه جاری

پاسخ به چند پرسش دریاره دعوای تغییر نام کوچک

تغییر نام در ثبت احوال چقدر زمان می برد؟

برای درخواست تغییر نام از ثبت احوال زمان زیادی طول نمی کشد و می توان با مراجعه به ثبت احوال و ارائه شناسنامه و کارت ملی، درخواست خود را مبنی بر تغییر نام از اداره ثبت احوال تقاضا نمایید.

وضعیت مدارک بعد از تغییر نام به چه صورت است؟

تمامی مدارک را می توان بعد از تغییر نام با ارائه شناسنامه جدید اصلاح نمود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *